За нас

Фирма "Форум 49" ЕООД е правоприемник на създаденото още през 1898г. „Архитектурно строително бюро – „Форум”. Предметът на дейност е проучване, проектиране и строителство на промишлени, административни, многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, магазини, църковни храмове.
За осъществяване на строителната дейност, фирмата разполага с необходимите квалифицирани строителни работници, собствен склад за строителни материали, необходимите ел.съоръжения, машини и транспорт.
Проектирането се осъществява в собствен проектантски офис. В него работят архитекти, строителни инженери, специалисти в част : водоснабдяване и канализация, електро , отопление и вентилация, вертикална планировка, проектно – сметна документация. Така фирмата осигурява затворен цикъл от проучване, проектиране и строителство.