Едни от нашите клиенти в проектирането са :

 1. МБАЛ”Свети Ив.Рилски”,  гр.Ст. Загора,   – Възложител:   „Металик”
 2. Медицински център „Трета поликлиника”,  Ст.Загора – Възложител:   „Металик”
 3.  Многоетажна комплексна сграда – УПИ Х жил.стр.,    кв.89, гр.Стара Загора  – Възложител:   „Румелия Билдинг”
 4. „Дом на архитекта” гр.Стара Загора  – Възложител:   САБ София
 5. Обекти за стопанска дейност и офиси – преустройство на съществуваща административна сграда “Верея автотранспорт” УПИ ХІ 2238 кв.48 гр.Стара Загора – Възложител:   „Загора” АД
 6. База за производство на скелета и кофражи им. 000360 местност „Бедрозов бунар”  с.Марково, Община Родопи – Възложител:   „Храмър”
 7. Комплекс „Загорка” – преустройство на съществуващ обект за стопанска дейност, парк „Бедечка”, гр.Стара Загора,
 8.  Бистро, басейн и плътна ограда с Н = 2,20, УПИ ХХV489, кв.527а, гр.Стара Загора – Възложител:   Динко Славов и Атанас Асенов
 9. Цех за производство на опаковъчни материали, преустройство на съществуващи производствени помещения, УПИ ІІІ 5461, кв.11, гр.Стара Загора  – Възложител:   ДЗУ Стара Загора
 10. Комплекс „Ефир” гр.Стара Загора  – „ЕФИР ЕООД”
 11. Общежитие на НУМСИ”Христина Морфова”, гр.Стара Загора   – Възложител:  „Марица Изток комерс” Стара Загора
 12. Православни храмове в градовете Раднево, Гълъбово,Стара Загора и др. И много други православни храмове в Стара Загора и региона.

Част от обектите,които сме изпълнили са :

 1. Студентско общежитие, гр. Стара Загора- „Стройинвест“ ЕАД гр. София
 2. „Ремонт на офис“, гр. Стара Загора- „Сити Бетон“ ЕООД
 3.  Ремонт на СОУ “ В. Левски“- Община Стара Загора
 4. Многофамилна жилищна сграда с офис и ОСД , гр.Царево –  „Форум 49″ ЕООД“
 5. Къща за гости “Рай” – преустройство и пристройка на сграда и плътна  ограда, с.Яворово,Община Чирпан- „Интермедия консулт“ЕООД, гр.Чирпан
 6. „Дом на архитекта „, гр.Стара Загора – СНЦ“Съюз на архитектите в България“
 7. Пресевна инсталация към пясъчна кариера , с.Змеево -„Инермат” АД
 8.  Общежитие на НУМСИ”Христина Морфова” –  „Марица Изток Комерс” ООД, гр.Стара Загора
 9. Жилищна сграда с подземни гаражи-пристройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда, гр. Стара Загора – Петьо Коев
 10. Жилищна сграда,  с. Елхово- Иванка Георгиева
 11. Ремонт на жилищна сграда, гр.Стара Загора , вертикална планировка и екстериор- Иванка Николова
 12. Приемна на ЕТ“Дечко Колев – ИДА“, гр.Стара Загора – ЕТ“Дечко Колев – ИДА“, гр.Стара  Загора
 13. ”Цех за производство на опаковъчни материали”, гр.Стара Загора – „ВИДЕОТОН България Холдингс“ ЕООД
 14. Ремонт на магазин за цигари и алколох, гр.Стара Загора – ЕТ“Боряна Йорданова – АБ“
 15. Ремонт на апартамент, гр.Стара Загора – Кръстина Таскова
 16. Лятно барбекю и вертикална планировка, с.Лясково  – Димитър Масурев